Archiv autora: BusinessLady

Co je to prokrastinace a jak se jí bránit

Máte deset úkolů, nevíte, který by se měl vyřídit dříve, a díváte se na film. Nebo děláte něco, co můžete udělat kdykoli později. Nebo si vymýšlíte další nové „důležitější“ úkoly. Vítejte ve světě prokrastinace. Prokrastinace je jednoduše řečeno odkládání důležitých věcí „na zítra“. Většinou postihuje perfekcionisty a lidi, kteří si na sebe kladou moc vysoké nároky, občas ale prokrastinaci propadne každý. Prokrastinace se dostavuje většinou v momentě, kdy si člověk naplánuje moc úkolů, které se Vám z nejrůznějších důvodů nechtějí dělat. Úkoly mají většinou svoje stěžejní termíny, ale přesto se jejich vyřízení odkládá na co nejzazší možnou dobu. Přestože si dotyčný uvědomuje, že mu vzniknou kvůli tomu...

Read More

Zákonné povinnosti pro provozovnu

Při živnostenském podnikání vzniká živnostníkovi povinnosti zřídit pro svoje podnikání provozovnu, neboli místo, kde se podnikání uskutečňuje. Provozovnou jsou však myšleny všechny místa, kde Vaši živnost provozujete a všechny tyto prostory musí splňovat zákonné požadavky. Trochu jiné požadavky platí pro tzv. mobilní provozovny, což jsou přemístitelné provozovny, které nestojí na místě déle jak tři měsíce (tedy např. stánek) a automaty. Ze zákona jste jako živnostník povinen zajistit, aby každá Vaše provozovna byla k provozování živnosti způsobilá a měla ustanovenou tzv. odpovědnou osobu, která zodpovídá za její provoz (pozor, neplést s odpovědným zástupcem). Další Vaší povinností je ji řádně označit: Provozovna musí být  zvenku viditelně označena identifikačním číslem osoby...

Read More

Podnikání ve službách má svá specifika

Podnikání ve službách je v současné době na vzestupu a dá se očekávat, že význam služeb ještě bude i nadále strmě růst. Důvodem je jednak bohatnutí společnosti, která má volné finance na nákup služeb, a jednak dovoz hotových výrobků ze zahraničí, takže Evropa má podmínky na orientaci spíše do kvartálního sektoru odvětví, sektoru služeb. Poskytování služeb se od prodeje výrobků zásadně liší. Zaprvé služba je nehmatatelná – na rozdíl od výrobku ji nevyfotíte, zákazník si ji nemůže osahat ani vyzkoušet. Pokud si například vezmeme podnikání v gastronomii – můžete vidět vyfocený krásně propečený steak, ale už nemůžete vyfotit milou obsluhu, vůni ani lahodnou chuť pokrmu. Při nákupu služby zákazník tedy vždy nějakým...

Read More

O živnosti v kostce

Souhrn několika hlavních informací týkajících se živnostenského podnikání: Změny týkající se živnosti se musí oznámit živnostenskému úřadu do 15 dnů. Veškeré změny, které nějak souvisí se zdravotním pojištění, se oznamují zdravotní pojišťovně do 8 dnů od vzniku skutečnosti. Pokud nesplňujete nějakou podmínku pro provozování živnosti, musíte ustanovit (a oznámit živnostenskému úřadu) odpovědného zástupce, který tuto podmínku splňuje. Pokud Vás navštíví kontrola ze živnostenského úřadu a zjistí nějaké nedostatky, ustanoví přiměřenou dobu, do které je musíte napravit. Místo podnikání musí být viditelně označeno obchodní firmou či jménem a příjmením spolu s identifikačním číslem. Pro podnikání dle živnostenského zákona je rozhodující...

Read More

Možnosti právní ochrany

Jaké způsoby a možnosti právní ochrany Vašeho produktu či služby umožňuje zákon? Každý podnikající subjekt by si měl svoji obchodní značku, produkty a nápady chránit, aby zamezil jejich neoprávněnému užití. V opačném případě se totiž může stát, že Jaké jsou tedy druhy právní ochrany? Ochranná známka – Trademark Ochranná známka slouží k odlišení se od konkurence. Může být slovní, obrazová, prostorová nebo jejich kombinací. Majitel/ka ochranné známky má výhradní právo známku používat – označovat jí svoje výrobky a služby, či pomocí licence toto právo přenést k užívání i na další osoby (typické použití je při franchisingu). Ochranná známka je zapsána v rejstříku ochranných známek u Úřadu průmyslového vlastnictví...

Read More