Archiv autora: BusinessLady

Jak pracovat efektivně

Efektivita je často skloňované slovo a celkem neprávem se z něj stává klišé. Pracovat efektivně je však gró veškeré úspěšné práce – je totiž zásadní rozdíl mezi „mít hodně práce“ a „být produktivní“. V tom prvním případě se člověk celý den honí a lítá od něčeho k něčemu a stejně mu práce vůbec neubývá a nemá nic hotové. Pracovat efektivně je přitom velmi jednoduché, ve své podstatě to znamená pracovat pouze na důležitých věcech a  ty nedůležité odkládat na pozdější dobu, nebo je v nejlepším případě nedělat vůbec (respektive je delegovat na někoho dalšího).  Jak ale prakticky odlišovat důležité věci od nedůležitých? Myšlenkový pochod každodenního chování by měl být takovýto: uvědomit si,...

Read More

Jak na leasing

Leasing je častým a stále oblíbeným způsobem externího financování. Jedná se o dlouhodobý pronájem, kdy zákazník získává právo užívat věc, která ovšem zůstává majetkem pronajímatele. Můžete jím financovat hmotný i nehmotný majetek a díky rozložením plateb do splátek tak snadno pořídit potřebné vybavení pro Vaše podnikání. Finanční leasing Patří mezi nejpoužívanější formy leasingu. Je založen na dlouhodobém pronájmu předmětu (3-5 roků), kdy je nájemce oprávněn používat pronajímanou věc, která ovšem zůstává v majetku pronajímatele. Nájemce má po uplynutí doby předkupní právo na odkup pronajímané věci. Finanční leasing bývá nejvíce využíván pro financování vozidel, techniky a výrobního zařízení. Operativní leasing Při...

Read More

Co je to prokrastinace a jak se jí bránit

Máte deset úkolů, nevíte, který by se měl vyřídit dříve, a díváte se na film. Nebo děláte něco, co můžete udělat kdykoli později. Nebo si vymýšlíte další nové „důležitější“ úkoly. Vítejte ve světě prokrastinace. Prokrastinace je jednoduše řečeno odkládání důležitých věcí „na zítra“. Většinou postihuje perfekcionisty a lidi, kteří si na sebe kladou moc vysoké nároky, občas ale prokrastinaci propadne každý. Prokrastinace se dostavuje většinou v momentě, kdy si člověk naplánuje moc úkolů, které se Vám z nejrůznějších důvodů nechtějí dělat. Úkoly mají většinou svoje stěžejní termíny, ale přesto se jejich vyřízení odkládá na co nejzazší možnou dobu. Přestože si dotyčný uvědomuje, že mu vzniknou kvůli tomu...

Read More

Jak na hezkou prezentaci

Při prezentování je dobře vytvořená prezentace základ, slouží totiž pro publikum jako kostra informací, o kterých přednášíte. Jak prezentaci vytvořit záleží hlavně na tom, o čem budete mluvit a také pro koho. Obecně pokud má být prezentace spíše vzdělávací, bude vhodnější do ní umístit spíše text doplněný obrázky, pokud bude důležité spíše posluchače zaujmout, je lepší volit obrázky bez textů. Pokud do prezentace potřebujete vložit text, je vhodné ho psát text nikoli v blocích, ale v heslech s odrážkami. To proto, že jednotlivé odrážky by měly sloužit jako záchytné body pro posluchače, který se tak lehce orientuje v tom, co říkáte. Dalším důvodem je to, že delší text nikdo...

Read More

Zákonné povinnosti pro provozovnu

Při živnostenském podnikání vzniká živnostníkovi povinnosti zřídit pro svoje podnikání provozovnu, neboli místo, kde se podnikání uskutečňuje. Provozovnou jsou však myšleny všechny místa, kde Vaši živnost provozujete a všechny tyto prostory musí splňovat zákonné požadavky. Trochu jiné požadavky platí pro tzv. mobilní provozovny, což jsou přemístitelné provozovny, které nestojí na místě déle jak tři měsíce (tedy např. stánek) a automaty. Ze zákona jste jako živnostník povinen zajistit, aby každá Vaše provozovna byla k provozování živnosti způsobilá a měla ustanovenou tzv. odpovědnou osobu, která zodpovídá za její provoz (pozor, neplést s odpovědným zástupcem). Další Vaší povinností je ji řádně označit: Provozovna musí být  zvenku viditelně označena identifikačním číslem osoby...

Read More