Archiv autora: BusinessLady

Jak na SWOT analýzu

SWOT analýza je jedna z  nejpoužívanějších metod pro získávání informací o firmě a mimo firmu, ke které Vám stačí pouze obyčejný papír a tužka. Jejím výsledkem jsou informace roztříděné do 4 kvadrantů: silné stránky, slabé stránky, příležitosti a hrozby, které se dále zpracovávají a slouží ke správnému rozhodnutí firemního managementu. Část první – silné a slabé stránky SWOT analýza se zpravidla začíná tvořit od vnitřního prostředí firmy – silných a slabých stránek. Ty zahrnují informace, které se týkají samotné firmy. Patří sem vše, co je možné jejím managementem ovlivnit a naopak nepatří nic, co ovlivnit nelze. Tyto informace vychází z porovnání s firemními konkurenty – před jejím vypracováním je tedy nutné je nejprve...

Read More

Druhy živností

Zákon dělí živnosti do dvou skupin – na koncesované a ohlašovací. Ne všechny obory však mohou být živností, zákon přímo vyjmenovává, které činnosti do živnostenského podnikání nespadají. Jsou to např.: lékaři, lékárníci, advokáti, notáři, daňoví poradci, veterináři, přírodní léčitelé, znalci, tlumočníci atd., kteří se většinou řídí svojí vlastní právní úpravou. Živnosti ohlašovací Pokud váš obor podnikání spadá pod ohlašovací živnosti, stačí vám pouze splnit zákonné podmínky pro živnostenské podnikání a dojít se ohlásit na živnostenský úřad. Není třeba čekat na schválení a podnikat můžete už v ten den, kdy jste na úřad zašli.  Živnosti ohlašovací se dále dělí na: volné, řemeslné, vázané. Určité zákonné omezení je však u živností řemeslných...

Read More

Ready made společnosti

Pokud přemýšlíte nad založením obchodní společnosti, můžete vzít v úvahu i poměrně snadný způsob – tzv. ready mare společnost, kterou si jednoduše už hotovou koupíte a můžete hned začít podnikat. Ready made společnosti (někdy také nazývány shell company) jsou předem založené firmy bez obchodní historie. Jsou zapsané v obchodním rejstříku, mají název, sídlo, jednatele a identifikační číslo. Ready made společnosti nemají žádné závazky ani pohledávky a nevyvíjí žádnou obchodní činnost – jsou pouze připraveny k okamžitému prodeji. Koupením takovéto založené společnosti se zákazník vyhne zdlouhavému administrativnímu procesu a dalším nesnázím, které zakládání společností provází (založení s.r.o. v české republice...

Read More

Podnikání při zaměstnání

Podnikání na živnost při zaměstnání může být bráno buď jako činnost vedlejší, nebo hlavní – záleží na výši zisku, jedná se o tzv. rozhodnou částku, která se většinou každoročně mění. Souhlas zaměstnavatele Souhlas zaměstnavatele potřebujete pouze v případě, kdy chcete podnikat ve stejném oboru, jako je i jeho předmět podnikání. Souhlas musí mít písemnou formu a pozor, zaměstnavatel ho může kdykoliv odvolat. Toto odvolání musí být také v písemné formě a pokud se tak stane, musíte podnikání ukončit. Pokud ale chcete začít podnikat v jiném oboru, žádné svolení nepotřebujete. Samozřejmě ale nemůžete využívat pro své podnikání vybavení zaměstnavatele ani...

Read More

Vyřízení živnosti

Živnost si vyřídíte na jakémkoli živnostenském úřadě – nemusí to být tedy úřad dle trvalého pobytu. Za založení živnosti se platí poplatek 1000 Kč a správní poplatek ve výši 50 Kč. Na úřadě se vyplní tzv. jednotný registrační formulář. Uvedete zde své osobní údaje a oblasti, ve kterých chcete provozovat živnost. Podnikat můžete v libovolném počtu oblastí, zaškrtnout můžete třeba všechny. Při dalším ohlášení živnosti budete totiž znovu platit, tentokrát však už jen 500 Kč. Podání lze učinit osobně či nově elektronicky. Při osobním podání nemusíte jednotný registrační formulář v papírové podobě vyplňovat sami, potřebné informace s vámi vyplní...

Read More