Archiv autora: BusinessLady

Druhy živností

Zákon dělí živnosti do dvou skupin – na ohlašovací nebo koncesní. Ne všechny obory však mohou být živností, zákon přímo vyjmenovává, které činnosti do živnostenského podnikání nespadají. Jsou to např.: lékaři, lékárníci, advokáti, notáři, daňoví poradci, veterináři, přírodní léčitelé, znalci, tlumočníci atd., kteří se většinou řídí svojí vlastní právní úpravou. Živnosti ohlašovací Pokud Váš obor podnikání spadá pod ohlašovací živnosti, stačí Vám pouze splnit zákonné podmínky pro živnostenské podnikání a dojít se ohlásit na živnostenský úřad. Není třeba čekat na žádné schválení či povolení a podnikat můžete už v ten den, kdy jste na úřad zašli.  Živnosti ohlašovací se dále dělí na: volné, řemeslné, vázané. Určité zákonné omezení je však u živností řemeslných a vázaných, kdy kromě ohlášené úřadu máte ještě povinnost doložit určitá osvědčení o získaných znalostí. Toto osvědčení může mít formu výučního listu, maturitního vysvědčení, osvědčení o odborné kvalifikaci, rekvalifikace apod. Jediné živnosti, kde není potřeba dokládat nic, jsou ty obory, které spadají do živností volných, kdy skutečně stačí splnit pouze podmínky pro živnostenské podnikání, a můžete začít podnikat. Pokud se stane, že žadatel některou z podmínek nesplňuje, živnostenský úřad pouze oznámí, že živnost nevznikla. Často se tak stává i z důvodu formálních chyb v žádosti, takže si dávejte při vyplňování formuláře pozor, ať nemusíte podávat ohlášení znovu. Koncesované živnosti U koncesních živností se může podnikat až od chvíle, kdy je živnostenským úřadem uděleno povolení – tzv. koncese. Koncesované živnosti jsou obory, kdy při jejich vykonávání neodbornou osobou může dojít k závažným poškozením zdraví nebo životního prostředí, takže...

Read More

Ready made společnosti

Pokud přemýšlíte nad založením obchodní společnosti, můžete vzít v úvahu i poměrně snadný způsob – tzv. ready mare společnost, kterou si jednoduše už hotovou koupíte a můžete hned začít podnikat. Ready made společnosti (někdy také nazývány shell company) jsou předem založené firmy bez obchodní historie. Jsou zapsané v obchodním rejstříku, mají název, sídlo, jednatele a identifikační číslo. Ready made společnosti nemají žádné závazky ani pohledávky a nevyvíjí žádnou obchodní činnost – jsou pouze připraveny k okamžitému prodeji. Koupením takovéto založené společnosti se zákazník vyhne zdlouhavému administrativnímu procesu a dalším nesnázím, které zakládání společností provází (založení s.r.o. v české republice...

Read More

Podnikání při zaměstnání

Podnikání na živnost při zaměstnání může být bráno buď jako činnost vedlejší, nebo hlavní – záleží na výši zisku, jedná se o tzv. rozhodnou částku, která se většinou každoročně mění. Souhlas zaměstnavatele Souhlas zaměstnavatele potřebujete pouze v případě, kdy chcete podnikat ve stejném oboru, jako je i jeho předmět podnikání. Souhlas musí mít písemnou formu a pozor, zaměstnavatel ho může kdykoliv odvolat. Toto odvolání musí být také v písemné formě a pokud se tak stane, musíte podnikání ukončit. Pokud ale chcete začít podnikat v jiném oboru, žádné svolení nepotřebujete. Samozřejmě ale nemůžete využívat pro své podnikání vybavení zaměstnavatele ani...

Read More

Vyřízení živnosti

Živnost si vyřídíte na jakémkoli živnostenském úřadě – nemusí to být tedy úřad dle trvalého pobytu. Za založení živnosti se platí poplatek 1000 Kč a správní poplatek ve výši 50 Kč. Na úřadě se vyplní tzv. jednotný registrační formulář. Uvedete zde své osobní údaje a oblasti, ve kterých chcete provozovat živnost. Podnikat můžete v libovolném počtu oblastí, zaškrtnout můžete třeba všechny. Při dalším ohlášení živnosti budete totiž znovu platit, tentokrát však už jen 500 Kč. Podání lze učinit osobně či nově elektronicky. Při osobním podání nemusíte jednotný registrační formulář v papírové podobě vyplňovat sami, potřebné informace s vámi vyplní...

Read More

Rodičovská dovolená

Rodičovská dovolená je období, které následuje bezprostředně po skončení mateřské dovolené. Narozdíl od ní si však můžete vybrat délku jejího trvání a máte nárok na tzv. rodičovský příspěvěk: Rychlé čerpání: měsíčně 11 400 Kč do 2 let věku dítěte Klasické čerpání: měsíčně 7 600 Kč do 3 let věku dítěte Pomalé čerpání: měsíčně 7 600 Kč do 9 měsíců věku dítěte a poté 3 800 Kč do 4 let věku dítěte. Toto ovšem platí pouze v případě, kdy jste si platili nemocenské pojištění. V opačném případě si délku vybrat nemůžete a připadá na Vás pouze třetí nejpomalejší varianta!   Nárok na pobírání rodičovského příspěvku se posuzuje nikoliv podle příjmů rodiče, ale podle doby, kdy se o něj stará – dítě mladší 3 roků může navštěvovat jesle nebo školku nejvýše 5 kalendářních dnů v měsíci.  U dítěte staršího jak 3 roky přibyde ještě podmínka, že v ní nesmí strávit daný den více jak 4 hodiny. U rodičovksé dovolené se neposuzuje výše příjmu – můžete tedy vydělávat a pracovat, záleží jen na tom, kdo se o dítě v tu dobu stará.   Podle zákona musí rodič zajistit po dobu své výdělečné činnosti péči o dítě jinou zletilou osobou. Otec na rodičovské dovolené Pro otce na rodičovské dovolené paltí stejné podmínky jako pro matku, tedy musí o rodičovskou dovolenou požádat svého zaměstnavatele, který je povinen této žádosti vyhovět. Zárověň nesmí otce na rodičovské dovolené propustit...

Read More