Archiv autora: BusinessLady

Mateřská dovolená

  Mateřská dovolená = nástup 6 až 8 týdnů před plánovaným datem porodu. Od tohoto dne trvá 28 týdnů v případě jednoho dítěte, nebo 47 týdnů v případě dvojčat a vícerčat. Mateřská a nárok na PPM Při mateřské lze pobírat tzv. PPM (peněžitou pomoc v mateřství) pouze v případě, když jste si platila nemocenské pojištění (pozor neplést se sociálním, to je něco jiného!). Nemocenské pojištění se musí platit minimálně ve 2 letech před nástupem na mateřskou alespoň 270 kalendářních dní s tím, že minimálně 180 dní musí být v posledním roce před začátkem mateřské. Při placení nemocenské se nemusí jednat o dny po sobě jdoucí, záleží jen na jejich součtu – v placení nemocenského pojištění tedy můžou být pauzy. Aby jste mohla pobírat PPM, nesmíte na mateřské dovolené vykonávat samostatně výdělečnou činnost osobně, tj. nesmíte vy sama fyzicky. V praxi se to řeší najmutím brigádníků či zaměstanců – podnikat totiž dále můžete, jde jen o to, aby jste danou činnost nevykonávala vy sama. Podmínky vyplácení PPM jsou tedy: V roce před nástupem na mateřskou si musíte platit minimálně 180 dní nemocenské pojištění. Ještě rok předtím minimálně 90 dní – aby jste tedy v součtu 2 let před nástupem na MD měla účast na nemocenském pojištění dohromady v součtu 270 dní. v době pobírání PPM nesmíte sama osobně vykonávat samostatně výdělečnou činnost. Otec na mateřské dovolené Na mateřskou dovolenou nastupuje otec...

Read More

Podmínky podnikání a vyřízení živnosti

Podnikat samozřejmě můžou i studenti, podmínky na živnost při studiu jsou dokonce jedny z nejvýhodnějších. Pro to, abyste mohli začít, stačí splnit zákonem stanovené podmínky: Mít minimálně 18 let (popřípadě ustanovit odpovědného zástupce) Čistý trestný rejstřík (bezúhonnost) – úřad si zjistí sám Mít způsobilost k právním úkonům Vyřídit si živnost je otázkou jednoho dne, stačí zajít na jakýkoli živnostenský úřad. S sebou si kromě 1000 Kč na vyřízení živnosti a 50 Kč na správní poplatek vezměte i dvakrát potvrzení o statusu studenta, (jeden se odevzdává úřadu České správy sociálního zabezpečení a druhý Vaší zdravotní pojišťovně) a samozřejmě občanský průkaz. Na úřadě vyplníte tzv. jednotný registrační formulář, kde kromě svých osobních údajů uvedete i oblasti, ve kterých chcete provozovat živnost. Oblasti provozování živností jsou roztříděny do několika kategorií (viz Druhy živností). Pokud chcete podnikat v kategorii, která spadá dle živnostenského zákona do tzv. živnosti volné, nemusíte splňovat žádné speciální podmínky. Pokud ovšem chcete podnikat v oblasti, která spadá do řemeslných či koncesovaných živností, musíte živnostenskému úřadu doložit navíc Vaši způsobilost, jako např. výuční list, ukončení rekvalifikace apod. Podnikat můžete v libovolném počtu oblastí, zaškrtnout můžete třeba všechny. Pokud si s něčím nebudete jisti, na živnostenském úřadě Vám...

Read More

Jak na franchisu

Franchisa [frenšíza] neboli franchising je dobrý způsob jak začít podnikat pokud člověk vlastní prostory, ale nemá know-how nebo nemá s podnikáním dostatečné zkušenosti. Franchisa je také jednoduchý a oblíbený způsob, jak se dostat na zahraniční trhy. Asi nejznámější formou franchisingu jsou řetězce rychlého občerstvení, které se tak jednoduše dostaly do celého světa. Franchisa se však může týkat jakéhokoli oboru v podnikání. Jedná se o navázání smluvního vztahu s dodavatelem franchisy, kdy můžete používat jeho (většinou známé) obchodní jméno, ochrannou známku a knowhow. Rozsah poskytovaných služeb ale může být daleko širší, od podnikatelské strategie až po zajištění dodavatelů a zásobování, kdy tyto starosti nemusíte řešit vy sami. Někteří poskytovatelé Franchisy Vám dokonce můžou na začátek poskytnout úvěr. Franchisa má ale i další výhody. Kromě toho že nezačínáte „od nuly“, kdy vás nikdo nezná, ušetříte spoustu nákladů na marketing, vybavení prodejny či logistiku. Přijetím Franchisy se totiž stáváte „členem“ velké organizace, která objednává ve velkém a má tak u dodavatelů vyjednané daleko lepší ceny, než jaké byste mohli vyjednat vy sami. Stejně tak u marketingu, kdy dosáhnete daleko lépe třeba i na masmedia typu televize či celorepublikové rádio. Další velkou výhodou franchisy je, že můžete začít podnikat v oboru, ve kterém nemáte žádné znalosti. Typickým příkladem je franchisa s elektronikou, kdy poskytovatel většinou zajišťuje i poprodejový opravný servis na prodané výrobky. Franchisa ale není zadarmo. Za všechny ty to výhody se...

Read More

Kdy je lepší podnikat jako fyzická osoba a kdy raději založit firmu

Před začátkem podnikání musíte dobře uvážit, jakou formu podnikání zvolit, protože podnikání jako fyzická osoba má jiná specifika, než jaká má osoba právnická. Je to dáno už z povahy věci, kdy živnost upravuje zákon č.455/1991 Sb, o Živnostenském podnikání, kdežto obchodní společnosti se řídí Obchodním zákoníkem (zákon č. 513/1991 Sb.) Podnikat jako fyzická osoba – tedy OSVČ – je dobré pro začátek podnikání, kdy chcete podnikat jen sami. Založení živnostenského oprávnění je časově i finančně velmi nenáročné a daně platíte jen ze skutečně dosaženého zisku. Navíc takto můžete podnikat i v důchodu, při zaměstnání či na mateřské a mít tak boční příjem navíc. Pokud chcete začít podnikat ve více lidech, může být vhodnější volit raději s.r.o. už od začátku Vašeho byznysu. Je to hlavně z důvodu smluvního ošetření mezi společníky formou společenské smlouvy s přesně definovanými firemními podíly, včetně pravomocemi a rozdělením firemního zisku. Odpadá tak riziko budoucích sporů či dokonce nějakého „podrazu“.  Kritéria, která by měla přijít v úvahu, jsou následující: způsob vedení účetnictví, výpočet daňového základu pro daň z příjmů, způsob ručení za závazky, důvěryhodnost, počet lidí, se kterými chcete podnikat. Asi největší rozdíl mezi fyzickou a právnickou osobou je ve vedení účetnictví a způsobu stanovování daňového základu. OSVČ si může vybrat, zda bude vést paušální výdaje nebo daňovou evidenci, kdežto právnická osoba musí vést vždy účetnictví. Vedení účetnictví je pro Vás časově i finančně náročnější a složitější a většinou už je potřeba zakoupit i nějaký specializovaný účetnický software, popřípadě najat (externí) účetní. Při rozhodování jakou formu podnikání zvolit sice...

Read More

Jak na leasing

Leasing je častým a stále oblíbeným způsobem externího financování. Jedná se o dlouhodobý pronájem, kdy zákazník získává právo užívat věc, která ovšem zůstává majetkem pronajímatele. Můžete jím financovat hmotný i nehmotný majetek a díky rozložením plateb do splátek tak snadno pořídit potřebné vybavení pro Vaše podnikání. Finanční leasing Patří mezi nejpoužívanější formy leasingu. Je založen na dlouhodobém pronájmu předmětu (3-5 roků), kdy je nájemce oprávněn používat pronajímanou věc, která ovšem zůstává v majetku pronajímatele. Nájemce má po uplynutí doby předkupní právo na odkup pronajímané věci. Finanční leasing bývá nejvíce využíván pro financování vozidel, techniky a výrobního zařízení. Operativní leasing Při...

Read More