Archiv autora: BusinessLady

Ready made společnosti

Pokud přemýšlíte nad založením obchodní společnosti, můžete vzít v úvahu i poměrně snadný způsob – tzv. ready mare společnost, kterou si jednoduše už hotovou koupíte a můžete hned začít podnikat. Ready made společnosti (někdy také nazývány shell company) jsou předem založené firmy bez obchodní historie. Jsou zapsané v obchodním rejstříku, mají název, sídlo, jednatele a identifikační číslo. Ready made společnosti nemají žádné závazky ani pohledávky a nevyvíjí žádnou obchodní činnost – jsou pouze připraveny k okamžitému prodeji. Koupením takovéto založené společnosti se zákazník vyhne zdlouhavému administrativnímu procesu a dalším nesnázím, které zakládání společností provází (založení s.r.o. v české republice...

Read More

Podnikání při zaměstnání

Podnikání na živnost při zaměstnání může být bráno buď jako činnost vedlejší, nebo hlavní – záleží na výši zisku, jedná se o tzv. rozhodnou částku, která se většinou každoročně mění. Souhlas zaměstnavatele Souhlas zaměstnavatele potřebujete pouze v případě, kdy chcete podnikat ve stejném oboru, jako je i jeho předmět podnikání. Souhlas musí mít písemnou formu a pozor, zaměstnavatel ho může kdykoliv odvolat. Toto odvolání musí být také v písemné formě a pokud se tak stane, musíte podnikání ukončit. Pokud ale chcete začít podnikat v jiném oboru, žádné svolení nepotřebujete. Samozřejmě ale nemůžete využívat pro své podnikání vybavení zaměstnavatele ani...

Read More

Vyřízení živnosti

Živnost si vyřídíte na jakémkoli živnostenském úřadě – nemusí to být tedy úřad dle trvalého pobytu. Za založení živnosti se platí poplatek 1000 Kč a správní poplatek ve výši 50 Kč. Na úřadě se vyplní tzv. jednotný registrační formulář. Uvedete zde své osobní údaje a oblasti, ve kterých chcete provozovat živnost. Podnikat můžete v libovolném počtu oblastí, zaškrtnout můžete třeba všechny. Při dalším ohlášení živnosti budete totiž znovu platit, tentokrát však už jen 500 Kč. Podání lze učinit osobně či nově elektronicky. Při osobním podání nemusíte jednotný registrační formulář v papírové podobě vyplňovat sami, potřebné informace s vámi vyplní...

Read More

Podnikání při studiu

Podnikat samozřejmě můžou i studenti, podmínky na živnost při studiu jsou dokonce jedny z nejvýhodnějších. Pro to, abyste mohli začít, stačí splnit zákonem stanovené podmínky: Mít minimálně 18 let (popřípadě ustanovit odpovědného zástupce) Čistý trestný rejstřík (bezúhonnost) – úřad si zjistí sám Mít způsobilost k právním úkonům Vyřídit si živnost je otázkou jednoho dne, stačí zajít na jakýkoli živnostenský úřad. S sebou si kromě 1000 Kč na vyřízení živnosti a 50 Kč na správní poplatek vezměte i dvakrát potvrzení o statusu studenta, (jeden se odevzdává úřadu České správy sociálního zabezpečení a druhý vaší zdravotní pojišťovně) a samozřejmě občanský průkaz....

Read More

Jak na franchisu

Franchisa [frenšíza] neboli franchising je dobrý způsob jak začít podnikat pokud člověk vlastní prostory, ale nemá know-how nebo nemá s podnikáním dostatečné zkušenosti. Franchisa je také jednoduchý a oblíbený způsob, jak se dostat na zahraniční trhy. Asi nejznámější formou franchisingu jsou řetězce rychlého občerstvení, které se tak jednoduše dostaly do celého světa. Franchisa se však může týkat jakéhokoli oboru v podnikání. Jedná se o navázání smluvního vztahu s dodavatelem franchisy, kdy můžete používat jeho (většinou známé) obchodní jméno, ochrannou známku a knowhow. Rozsah poskytovaných služeb ale může být daleko širší, od podnikatelské strategie až po zajištění dodavatelů a zásobování,...

Read More