Archiv autora: BusinessLady

Podnikání při studiu

Podnikat samozřejmě můžou i studenti, podmínky na živnost při studiu jsou dokonce jedny z nejvýhodnějších. Pro to, abyste mohli začít, stačí splnit zákonem stanovené podmínky: Mít minimálně 18 let (popřípadě ustanovit odpovědného zástupce) Čistý trestný rejstřík (bezúhonnost) – úřad si zjistí sám Mít způsobilost k právním úkonům Vyřídit si živnost je otázkou jednoho dne, stačí zajít na jakýkoli živnostenský úřad. S sebou si kromě 1000 Kč na vyřízení živnosti a 50 Kč na správní poplatek vezměte i dvakrát potvrzení o statusu studenta, (jeden se odevzdává úřadu České správy sociálního zabezpečení a druhý vaší zdravotní pojišťovně) a samozřejmě občanský průkaz....

Read More

Jak na franchisu

Franchisa [frenšíza] neboli franchising je dobrý způsob jak začít podnikat pokud člověk vlastní prostory, ale nemá know-how nebo nemá s podnikáním dostatečné zkušenosti. Franchisa je také jednoduchý a oblíbený způsob, jak se dostat na zahraniční trhy. Asi nejznámější formou franchisingu jsou řetězce rychlého občerstvení, které se tak jednoduše dostaly do celého světa. Franchisa se však může týkat jakéhokoli oboru v podnikání. Jedná se o navázání smluvního vztahu s dodavatelem franchisy, kdy můžete používat jeho (většinou známé) obchodní jméno, ochrannou známku a knowhow. Rozsah poskytovaných služeb ale může být daleko širší, od podnikatelské strategie až po zajištění dodavatelů a zásobování, kdy tyto starosti nemusíte řešit vy sami. Někteří poskytovatelé Franchisy Vám dokonce můžou na začátek poskytnout úvěr. Franchisa má ale i další výhody. Kromě toho že nezačínáte „od nuly“, kdy vás nikdo nezná, ušetříte spoustu nákladů na marketing, vybavení prodejny či logistiku. Přijetím Franchisy se totiž stáváte „členem“ velké organizace, která objednává ve velkém a má tak u dodavatelů vyjednané daleko lepší ceny, než jaké byste mohli vyjednat vy sami. Stejně tak u marketingu, kdy dosáhnete daleko lépe třeba i na masmedia typu televize či celorepublikové rádio. Další velkou výhodou franchisy je, že můžete začít podnikat v oboru, ve kterém nemáte žádné znalosti. Typickým příkladem je franchisa s elektronikou, kdy poskytovatel většinou zajišťuje i poprodejový opravný servis na prodané výrobky. Franchisa ale není zadarmo. Za všechny ty to výhody se...

Read More

Kdy je lepší podnikat jako fyzická osoba a kdy raději založit firmu

Před začátkem podnikání musíte dobře uvážit, jakou formu podnikání zvolit, protože podnikání jako fyzická osoba má jiná specifika, než jaká má osoba právnická. Je to dáno už z povahy věci, kdy živnost upravuje zákon č.455/1991 Sb, o Živnostenském podnikání, kdežto obchodní společnosti se řídí Obchodním zákoníkem (zákon č. 513/1991 Sb.) Podnikat jako fyzická osoba – tedy OSVČ – je dobré pro začátek podnikání, kdy chcete podnikat jen sami. Založení živnostenského oprávnění je časově i finančně velmi nenáročné a daně platíte jen ze skutečně dosaženého zisku. Navíc takto můžete podnikat i v důchodu, při zaměstnání či na mateřské a mít tak boční příjem navíc. Pokud chcete začít podnikat...

Read More

Jak na leasing

Leasing je častým a stále oblíbeným způsobem externího financování. Jedná se o dlouhodobý pronájem, kdy zákazník získává právo užívat věc, která ovšem zůstává majetkem pronajímatele. Můžete jím financovat hmotný i nehmotný majetek a díky rozložením plateb do splátek tak snadno pořídit potřebné vybavení pro Vaše podnikání. Finanční leasing Patří mezi nejpoužívanější formy leasingu. Je založen na dlouhodobém pronájmu předmětu (3-5 roků), kdy je nájemce oprávněn používat pronajímanou věc, která ovšem zůstává v majetku pronajímatele. Nájemce má po uplynutí doby předkupní právo na odkup pronajímané věci. Finanční leasing bývá nejvíce využíván pro financování vozidel, techniky a výrobního zařízení. Operativní leasing Při...

Read More

Co zkontrolovat při nákupu ojetého auta?

Chystáte se koupit ojeté auto? Nákup takového auta s sebou logicky nese více rizika, ale když dobře vybíráte, můžete ušetřit spoustu peněz. Na co byste si tedy měli dát pozor? Automobil sám o sobě není levná záležitost, obzvlášť pokud pořizujete starší. Určitě nechcete hned krátce po nákupu investovat často nemalé částky do oprav a nákupu náhradních dílů, tak jak se bohužel v dnešní době po nákupech v nejrůznějších bazarech poměrně často stává. Šikovné nepříliš drahé ojeté auto však pořídit lze, před nákupem musíte umět hlavně správně vybírat. Pokud kupujete automobil nový nebo zánovní, je situace poměrně jednoduchá, protože jste krytí nejrůznějšími zárukami a garancí mobility. Ovšem při nákupu auta ojetého...

Read More