Reálné příjmy a výdaje na firemním účtu.  Firma – plátce DPH – musí do výpočtu dani z příjmů či odvodu DPH započítat každý výnos už v momentě vystavení faktury, a to nezávisle na tom, zda byla daná faktura zaplacena. V účetnictví tedy můžeme být v plusu 100 000, v reálu ovšem můžeme mít v pokladně prázdno. Firma se tak může zbytečně dostat do finančních potíží – cash flow je tedy dobré vést samostatně navíc, máme tak přehled o skutečné momentální výši našich finančních prostředků.