Reklama v rozhlase je velmi specifickým formátem reklamy. Zásadní rozdíl oproti všem ostatním reklamním formátům je, že není nijak spojena s vizualizací, posluchač ji vnímá pouze sluchem. Tento fakt způsobuje zcela odlišné vnímání reklamních sdělení a specifické podmínky celého rádiového trhu.

Je zajímavé, jak se posluchači rádií chovají. Na rozdíl od internetu nebo televize, kde člověk překlikává ze stanice na stanici a ze stránky na stránku, si rádio lidé nechávají puštěné po delší časový okamžik. Většinou má každý oblíbenou jednu stanici, kterou víceméně poslouchá pořád, navzdory tomu, že si jich může naladit dalších dvacet. Popřípadě jich má v oblibě pár, které střídá podle nálady či zvyku. Pokud tedy inzerujete reklamy pouze do jedné rádiové stanice, oslovujete víceméně pořád tu samou skupinu potencionálních zákazníků. Když chcete/potřebujete zasáhnout širší okruh lidí, namísto navýšení opakování reklamních spotů byste měli oslovit více rozhlasových stanic.

Specifikem trhu rádiového vysílání je, že drtivá většina stanic působí regionálně a je tedy velmi jednoduché reklamu cílit na úzkou skupinu obyvatel. Rádia jsou ideální pro regionálně působící firmy, protože neoslovují zbytečně posluchače, kteří nejsou její cílovou skupinou – typicky je reklama v místním rádiu vhodná např. pro kamenný obchod se spodním prádlem, který navštěvují pouze lidé z okolí. Co se týče segmentace, rádia umožňují cílit podle životního-hudebního stylu. Každé rádio je nějak hudebně zaměřené a podle volby písniček, které hraje, zasáhnete reklamou jinou skupinu lidí (např. rockové rádio vs. komerční hudba).

Dalším velmi zajímavým faktem rádiového vysílání je, jak se jeho posluchači chovají během reklamních bloků. Na rozdíl od televize nebo internetu totiž nemají tendenci reklamy přepínat někam jinam či při nich odbíhat na záchod, takže si můžete být téměř jisti, že si Vaše sdělení skutečně vyslechnou. A při častém opakování i zapamatují.

Rádio se navíc poslouchá v mnoha firmách i během pracovní doby, takže masu posluchačů zasáhnete i dopoledne, což se vám např. s televizní reklamou nepovede. Rádio je i velmi častým doprovodem na cestách v autě nebo při práci či jakékoli běžné činnosti doma, kde slouží jako příjemná zvuková kulisa, takže Vaše reklamní spoty posluchači opakovaně uslyší kdykoli během dne.

Je důležité si uvědomit, že reklama v rádiu je pouze zvuková – produkt v ní lidem neukážete, maximálně ho nějak popíšete. Reklamní sdělení do rádia by tedy mělo být podle toho vyrobeno a neměla by se opomíjet ani možnost nějak pracovat s posluchačovou představivostí, protože tu je pro ni prostor jako nikde jinde. Toho lze využít a použitím vhodných slov produkt vychválit, ovšem tak, aby se zákazník neuváděl v omyl (nemůžete slibovat něco, co nenabízíte):

„Kde najdete šaty z materiálu lehounkého jako pírko, který bude vaši pokožku hýčkat jako nejvzácnější poklad? U nás!“

I když je člověk momentálně zabraný do práce, jeho mozek zvuk vnímá a hlavně zapamatovává. Reklamní spoty je proto vhodné opakovat, ovšem s citem, aby si zase na druhou stranu lidé proti nim nevytvořili averzi. Do jejich sdělení se pak dávají informace, které potřebujete, aby si lidé pamatovali (www adresu, telefon…) Dalším, s čím se v rádiových spotech pracuje a zákazníky ovlivňuje je intonace a barva hlasu, tempo a zvuky. Celou atmosféru pak dotváří hudba či znělka, která způsobí, že posluchač začne sdělení vnímat. Problém nastává v případě, kdy se značka firmy či název produktu vyslovují jinak, než píší. Většinou se toto řeší vyhláskováním, což ale může působit rušivě a nepříjemně.

Velkou výhodou rozhlasové reklamy je její cenová dostupnost, některé rádiové stanice dokonce poskytují častým inzerentům výrazné slevy a není vyloučen ani barterový obchod. Pro uzavření barterového obchodu s rádiem musíte navrhnout nějakou protihodnotu, která mu zvýší posluchovost. Často se používají soutěže, kdy nabídnete k výhře svoje zboží – získají tak obě strany, o Vás a Vašich výrobcích se v rádiu mluví a na druhou stranu rádio mají důvod lidé poslouchat.

Ideálnost reklamy v rádiu kazí pouze zákonné omezení, které dovoluje vysílat reklamní spoty v celkové délce 3 minuty denně na stanicích celorepublikových, 5 minut potom na stanicích regionálních.