Odprodej krátkodobých pohledávek před splatností za určitý procentuální podíl z fakturované částky. Společnost tak může získat finanční prostředky dříve, než zaplatí odběratel.