Smluvní vztah mezi franšizérem (poskytovatelem) a franšízantem (příjemcem) užívat jeho obchodní značku, know-how, službu atd. za smluvně sjednanou úplatu. Příjemce franšízy je samostatný právní subjekt, který podniká na svůj účet a vlastní jméno, ovšem využívá dobrého jména franšizéra.