Dobré jméno, dobrá pověst firmy, výrobku, služby. Goodwill mlže výrazně napomoct k prodeji výrobku, pokud zákazníci mají k dané věci pozitivní vztah.