Franchisa [frenšíza] neboli franchising je dobrý způsob jak začít podnikat pokud člověk vlastní prostory, ale nemá know-how nebo nemá s podnikáním dostatečné zkušenosti. Franchisa je také jednoduchý a oblíbený způsob, jak se dostat na zahraniční trhy. Asi nejznámější formou franchisingu jsou řetězce rychlého občerstvení, které se tak jednoduše dostaly do celého světa.

Franchisa se však může týkat jakéhokoli oboru v podnikání. Jedná se o navázání smluvního vztahu s dodavatelem franchisy, kdy můžete používat jeho (většinou známé) obchodní jméno, ochrannou známku a knowhow. Rozsah poskytovaných služeb ale může být daleko širší, od podnikatelské strategie až po zajištění dodavatelů a zásobování, kdy tyto starosti nemusíte řešit vy sami. Někteří poskytovatelé Franchisy vám dokonce můžou na začátek poskytnout úvěr.

Franchisa má ale i další výhody. Kromě toho že nezačínáte „od nuly“, kdy vás nikdo nezná, ušetříte spoustu nákladů na marketing, vybavení prodejny či logistiku. Přijetím Franchisy se totiž stáváte „členem“ velké organizace, která objednává ve velkém a má tak u dodavatelů vyjednané daleko lepší ceny, než jaké byste mohli vyjednat vy sami. Stejně tak u marketingu, kdy dosáhnete daleko lépe třeba i na masmedia typu televize či celorepublikové rádio.

Další velkou výhodou franchisy je, že můžete začít podnikat v oboru, ve kterém nemáte žádné znalosti. Typickým příkladem je franchisa s elektronikou, kdy poskytovatel většinou zajišťuje i poprodejový opravný servis na prodané výrobky.

Franchisa ale není zadarmo. Za všechny ty to výhody se platí, a to podle způsobu uvedeném ve smlouvě. Většinou to bývá měsíční poplatek či srážka z tržeb. Některé franchisy ale mají jen jednorázový poplatek při poskytnutí licence. Konkrétní podmínky se sjednávají ve Franchisové smlouvě a každý poskytovatel franchisy je má nastavené jinak.

V České republice zastupuje franchisu Česká asociace franchisingu ČAF, která sdružuje poskytovatele franchisy. Členy asociace jsou jak velcí mezinárodní poskytovatelé franchisy, tak i malí domácí franchisoři.

Pojmy

  • franchisa – licence, vychází z ní práva i povinnosti,
  • franchisor – poskytovatel licence, držitel práv,
  • franchisant – příjemce licence, ten kdo práva využívá,
  • franchisová smlouva – smluvní vztah mezi franchisorem a franchisantem,
  • master-franchising – franchisa překračující hranice státu, mezinárodní franchisa.