Při prezentování je dobře vytvořená prezentace základ, slouží totiž pro publikum jako kostra informací, o kterých přednášíte. Jak prezentaci vytvořit záleží hlavně na tom, o čem budete mluvit a také pro koho. Obecně pokud má být prezentace spíše vzdělávací, bude vhodnější do ní umístit spíše text doplněný obrázky, pokud bude důležité spíše posluchače zaujmout, je lepší volit obrázky bez textů.

Pokud do prezentace potřebujete vložit text, je vhodné ho psát text nikoli v blocích, ale v heslech s odrážkami. To proto, že jednotlivé odrážky by měly sloužit jako záchytné body pro posluchače, který se tak lehce orientuje v tom, co říkáte. Dalším důvodem je to, že delší text nikdo nebude číst – buď proto, že se jim číst prostě nechce, nebo proto, že nechtějí ztratit přehled o tom, co říkáte.

Před samotným prezentováním je dobré si to vyzkoušet před někým nanečisto – dotyčný vám pak může říct, čemu nebylo rozumět, zda danou věc pochopil a celkově vás upozornit na nějaká úskalí.

Další důležité prvky, které prezentaci tvoří poutavou:

  • Písmo – lépe viditelné je tmavé písmo na světlém podkladu – čím více kontrastní, tím lépe čitelné. Dále je lepší bezpatkové písmo, patkové se u prezentací vnímá hůře.
  • Pozor na volbu barev, ovlivňují vnímání – modrá je vnímána nejlépe, zelená zvyšuje pozornost. Tmavá prezentace působí negativně, naopak světlejší odstíny přívětivě, mile.
  • Při prezentaci firmy či produktu je dobré mít prezentaci sladěnou podle do firemního designu. Pokud máte corporate identity, měli byste ji použít i pro prezentaci.
  • Na slide patří málo odrážek a málo textu –  měly by to být stěžejní body, o kterých budete mluvit.
  • Písmo by mělo být velké tak, aby i lidé vzadu ho mohli pohodlně přečíst.
  • Schémata – pokud potřebujete v prezentaci použít schéma, volte jednoduché. Složitým nebude nikdo věnovat pozornost, popřípadě se bude snažit pochopit schéma a nebude dávat pozor tomu, co říkáte.
  • Tabulky – nejlepší tabulka je žádná tabulka. Pokud je přece jen nezbytné tabulku použít, tak opět jen velmi jednoduché. Na první pohled musí být jasné co který řádek a sloupec představuje a co k čemu patří.
  • Obrázky – na rozdíl od schémat a tabulek jsou obrázky v prezentaci velmi vítány. Prezentaci jednak oživí a kolikrát řeknou více než celý text. Na druhou stranu není dobré nacpat do prezentace obrázky co nejvíc to jde, přece jen si posluchači přišly pro informace a ne pro výtvarnou koláž.
  • Dobrá prezentace je krátká, stručná, jasná – při delších prezentacích člověk přestává vnímat a většinu informací zapomíná. Pokud máte prezentovat delší dobu, proložit ji krátkými přestávkami, aby si posluchač oddechnul, ale na druhou stranu stále zůstal na „vlně informací“.

Nejtěžší na celé prezentaci je udržet si pozornost posluchačů. Ta je zároveň také nejdůležitější – bez ní je i sebekrásnější prezentace k ničemu. Pozornost zvyšují i takové obyčejné faktory jako je čerstvý vzduch, příjemná teplota v místnosti, pohodlné sedadlo a klid – při prezentování by neměl místností nikdo „courat sem a tam“ nebo v ní dělat něco co s prezentací nesouvisí, vše narušuje vnímání a pozornost posluchačů a snižuje prezentaci její prestiž.