Leasing je častým a stále oblíbeným způsobem externího financování. Jedná se o dlouhodobý pronájem, kdy zákazník získává právo užívat věc, která ovšem zůstává majetkem pronajímatele. Můžete jím financovat hmotný i nehmotný majetek a díky rozložením plateb do splátek tak snadno pořídit potřebné vybavení pro Vaše podnikání.

Finanční leasing

Patří mezi nejpoužívanější formy leasingu. Je založen na dlouhodobém pronájmu předmětu (3-5 roků), kdy je nájemce oprávněn používat pronajímanou věc, která ovšem zůstává v majetku pronajímatele. Nájemce má po uplynutí doby předkupní právo na odkup pronajímané věci. Finanční leasing bývá nejvíce využíván pro financování vozidel, techniky a výrobního zařízení.

Operativní leasing

Při operativním leasingu se předmět nájmu po uplynutí doby vrací zpět pronajímateli. Z ceny nové věci klient zaplatí pouze část, kterou během jejího užívání opotřebuje. Operativní leasing se tedy využívá v případech, kdy danou věc budete potřebovat jen na určitou dobu. Tento typ leasingu je někdy označován jako „full-service leasing“, protože v rámci splátek si klient platí i vyřízení formalit, pojištění a další servis.

Zpětný leasing

Jedná se o velmi specifický produkt, jehož podstatou je odkoupení daného předmětu leasingovou společností. Věc, která byla Vaše, se tedy stává majetkem poskytovatele leasingu a vy ji máte nadále jen v nájmu (většinou ve formě operativního leasingu). Touto operací rychle získáte finanční hotovost, kterou můžete dále využít, a také samozřejmě daňové výhody.

Přečtěte si také: Co zkontrolovat při nákupu ojetého auta?