Před začátkem podnikání musíte dobře uvážit, jakou formu podnikání zvolit, protože podnikání jako fyzická osoba má jiná specifika, než jaká má osoba právnická. Je to dáno už z povahy věci, kdy živnost upravuje zákon č.455/1991 Sb, o Živnostenském podnikání, kdežto obchodní společnosti se řídí Obchodním zákoníkem (zákon č. 513/1991 Sb.)

Podnikat jako fyzická osoba – tedy OSVČ – je dobré pro začátek podnikání, kdy chcete podnikat jen sami. Založení živnostenského oprávnění je časově i finančně velmi nenáročné a daně platíte jen ze skutečně dosaženého zisku. Navíc takto můžete podnikat i v důchodu, při zaměstnání či na mateřské a mít tak boční příjem navíc. Pokud chcete začít podnikat ve více lidech, může být vhodnější volit raději s.r.o. už od začátku vašeho byznysu. Je to hlavně z důvodu smluvního ošetření mezi společníky formou společenské smlouvy s přesně definovanými firemními podíly, včetně pravomocemi a rozdělením firemního zisku. Odpadá tak riziko budoucích sporů či dokonce nějakého „podrazu“.

 Kritéria, která by měla přijít v úvahu, jsou následující:

 • způsob vedení účetnictví,
 • výpočet daňového základu pro daň z příjmů,
 • způsob ručení za závazky,
 • důvěryhodnost,
 • počet lidí, se kterými chcete podnikat.

Asi největší rozdíl mezi fyzickou a právnickou osobou je ve vedení účetnictví a způsobu stanovování daňového základu. OSVČ si může vybrat, zda bude vést paušální výdaje nebo daňovou evidenci, kdežto právnická osoba musí vést vždy účetnictví. Vedení účetnictví je pro Vás časově i finančně náročnější a složitější a většinou už je potřeba zakoupit i nějaký specializovaný účetnický software, popřípadě najat (externí) účetní. Při rozhodování jakou formu podnikání zvolit sice tento bod nehraje zásadní roli, je však dobré s ním počítat.

Co už bývá zásadnější, je způsob výpočtu pro odvod daně z příjmů. Ten se totiž děje zásadně jiným způsobem. Zatímco fyzické osoby na konci roku sečtou svoje skutečně dosažené příjmy, právnické osoby sčítají výnosy – tedy všechny vydané faktury, i když ještě nebyly zaplaceny. Právnické osoby tak odvádí daň i z částek, které jim na účet teprve přijdou, což má na rozdíl od OSVČ negativní dopad na firemní cash flow. Zvláště pokud se jedná o vysokou fakturovanou částku, může se v daňovém přiznání výrazně změnit výše vypočtené daně a je potřeba s tím počítat.

Při volbě zda začít podnikat jako OSVČ či s.r.o. se také bere v úvahu způsob ručení za závazky. OSVČ totiž ručí za závazky celým svým majetkem, zatímco právnická osoba pouze majetkem společnosti. S.r.o. se tedy většinou zakládá, pokud chcete podnikat v nějakém rizikovějším oboru nebo si na začátek berete větší úvěr.

Dalším důvodem proč se mnohdy volí s.r.o. namísto OSVČ je obor, ve kterém chcete podnikat – právnická osoba totiž působí daleko seriózněji než osoba fyzická, zvláště pak pokud chcete vstoupit na zahraniční trhy. Důvodem bývá to, že osobní majetek, kterým ručí OSVČ, není nikde veřejně evidován a ostatní tak neví, zda by v případě insolvence bylo čím ručit.

Fyzická osoba

 • Můžete si zvolit, jaké účetnictví povedete (účetnictví/daňová evidence), nebo můžete výdaje prokazovat paušálem.
 • Netvoříte povinný základní kapitál.
 • Daň z příjmů platíte ze skutečně dosažených příjmů (z toho co vám zákazníci skutečně zaplatili na účet).
 • Za závazky ručíte celým svým majetkem.
 • Založení živnosti je velmi jednoduché, rychlé a finančně nenáročné (platí se pouze poplatek 1000 Kč).
 • Firmou je vždy vaše jméno a příjmení.
 • Živnost lze kdykoli přerušit.
 • Při podnikání na živnostenský list bohužel nemusíte vždy působit věrohodně.

Právnická osoba

 • Právnické osoby vždy vedou účetnictví.
 • Musí mít základní kapitál a rezervní fond.
 • Do daně z příjmů se započítávají všechny vystavené faktury, i když nebyly zákazníkem zaplaceny.
 • Společnost na rozdíl od živnosti ručí za své závazku pouze svým obchodním majetkem (nikoli osobním majetkem vlastníků).
 • Společníci ručí za závazky společnosti pouze do výše svého nesplaceného vkladu.
 • Založení právnické osoby je časově i finančně náročné.
 • Podnikání nelze přerušit či pozastavit.
 • Firmou je název, pod kterým jsou zapsány v obchodním rejstříku, včetně dodatku (s.r.o., a.s., v.o.s., k.s.)