Kvalitní věc se sice prodává sama, když se na ni však udělá reklama, prodává se mnohem líp.

Reklama má v dnešní době špatnou pověst, a to zejména proto, že se často dělá špatně. Navíc je všude – média jsou reklamou zahlcena, kolem silnic samý billboard, ve schránce zase samý leták a většina lidí už jsou proti ní imunní.  Ve své podstatě je ale velmi nevinná – slouží pouze k informování veřejnosti o produktu či službě. Vychází s předpokladu, že nabízet cokoli je k ničemu, pokud o tom nikdo neví. Kromě informování má klasická reklama ještě další dvě funkce – přesvědčovat a prodávat. Nemá smysl do reklamy dávat finance, pokud nemá efekt prodeje.

Aby reklama fungovala, musí se nejdříve dobře znát produkt a jeho cílová skupina. Tyto dvě věci jsou klíčové v rozhodování, jakou reklamu zvolit, tedy jak cílovou skupinu oslovit. Pokud produkt potřebuje lidem ukázat, přicházejí v úvahu bannery, letáky, tištěná inzerce, billboardy či tv spoty (týká se např. módy či brandingu). V opačném případě může postačit reklama v rádiu, či textová inzerce v novinách a na internetu (např. pomocí Google AdWords). Někde „mezi“ se pak pohybují PR články a reklamní emaily.

Podle cílové skupiny se poté rozhoduje, do jakého kontextu (tématu) reklamu umístit. Jde o to, že např. sportovní zboží by se mělo inzerovat na webu s přírodní, sportovní či jinak příbuznou tematikou, protože lze očekávat, že na takovém webu se pohybují lidé, které si sportovní zboží kupují.

Dalším faktorem, který ovlivňuje jaký marketingový kanál zvolit, je samozřejmě finanční rozpočet. Nejdražší reklamní kanál nemusí být zákonitě ten nejlepší, naopak někdy bývají daleko výhodnější nízkonákladové reklamy. Aby se ovšem jakákoli reklama vyplatila, musí firmě přinášet zisk. Z krátkodobého hlediska sice reklama může být ztrátová, z dlouhodobého nikoli. U měření efektivnosti se často dělá ta chyba, že se bere v úvahu jen počet konverzí, nikoli skutečný zisk, který reklama přináší. Samotné konverze o efektivitě reklamy nic nevypovídají

Ztrátové reklamy se však přece jen někdy využívá. Většinou se jedná o doplňkový reklamní kanál, kdy firma chce být viděna, a je proto ochotna finanční ztrátu z neefektivní reklamy krýt. Takovou reklamu využívají vetší podniky, které si chtějí budovat pověst „jsme velcí a jsme všude“.