Míra schopnosti přeměnit vlastní majetek na hotovost.