Mateřská dovolená = nástup 6 až 8 týdnů před plánovaným datem porodu. Od tohoto dne trvá 28 týdnů v případě jednoho dítěte, nebo 47 týdnů v případě dvojčat a vícerčat.

Mateřská a nárok na PPM

Při mateřské lze pobírat tzv. PPM (peněžitou pomoc v mateřství) pouze v případě, když jste si platila nemocenské pojištění (pozor neplést se sociálním, to je něco jiného!). Nemocenské pojištění se musí platit minimálně ve 2 letech před nástupem na mateřskou alespoň 270 kalendářních dní s tím, že minimálně 180 dní musí být v posledním roce před začátkem mateřské. Při placení nemocenské se nemusí jednat o dny po sobě jdoucí, záleží jen na jejich součtu – v placení nemocenského pojištění tedy můžou být pauzy.

Aby jste mohla pobírat PPM, nesmíte na mateřské dovolené vykonávat samostatně výdělečnou činnost osobně, tj. nesmíte vy sama fyzicky. V praxi se to řeší najmutím brigádníků či zaměstanců – podnikat totiž dále můžete, jde jen o to, aby jste danou činnost nevykonávala vy sama.

Podmínky vyplácení PPM jsou tedy:

  • V roce před nástupem na mateřskou si musíte platit minimálně 180 dní nemocenské pojištění.
  • Ještě rok předtím minimálně 90 dní – aby jste tedy v součtu 2 let před nástupem na MD měla účast na nemocenském pojištění dohromady v součtu 270 dní.
  • v době pobírání PPM nesmíte sama osobně vykonávat samostatně výdělečnou činnost.

Otec na mateřské dovolené

Na mateřskou dovolenou nastupuje otec v případě písemné dohody mezi matkou a otcem, z důvodu nemoci, adopce dítěte či smrti matky (podmínky upravuje § 32  zákona 187/2006, o nemocenském pojištění). V tomto případě je její délka trošku kratší – 22 týdnů v případě jednoho dítěte, 31 týdnů u dvojčat a vícerčat. Podmínky pro pobírání PPM otce jsou ve všem stejné jako u matky. Muž může ženu vystřídat nejdříve od začátku 7. týdne po porodu dítěte, tedy po šestinedělí – 6 týdnů po narození dítěte tedy matka musí být na mateřské dovolené.

Sociální pojištění

Pokud pobíráte PPM, sociální pojištění za Vás platí stát. Pokud byste začala podnikatelskou činnost vykonávat osobně, ztratila byste na PPM nárok a musela byste si začít sociální pojištění platit. Jestliže chcete dále podnikat, musíte si za sebe najít brigádníka či najmout zaměstnance.

Zdravotní pojištění

Pokud podnikáte i na PPM jste povinni platit zálohy na pojistné, ale neplatí pro Vás zákonem stanovený minimální vyměřovací základ. Zálohy na pojistné platíte ve výši vypočtené ze skutečně dosaženého příjmu v předcházejícím kalendářním roce.

 

Po skončení mateřské dovolené ihned nastává tzv. rodičovská dovolená.