Odpovědný zástupce umožňuje podnikat v oborech s živnostenským oprávněním, kdy osoba samostatně výdělečně činná nemá dostatečnou kvalifikaci, případně přestal-li podnikatel tyto podmínky splňovat. Odpovědný zástupce odpovídá za řádný provoz živnosti a za dodržování všech předpisů a je k podnikateli ve smluvním vztahu. Odpovědného zástupce lze ustanovit i v případech, kdy chcete podnikat a ještě vám není 18 let.