Algoritmus vyhledávače Google pro ohodnocení důležitosti webových stránek. Do hodnocení kvality daného webu se počítá validita kódu, počet a kvalita zpětných odkazů, denní návštěvnost stránek, klíčová slova v textu a podobně. Algoritmus není veřejný a je neustále měněn a vylepšován.