Podnikat samozřejmě můžou i studenti, podmínky na živnost při studiu jsou dokonce jedny z nejvýhodnějších.

Pro to, abyste mohli začít, stačí splnit zákonem stanovené podmínky:

  • Mít minimálně 18 let (popřípadě ustanovit odpovědného zástupce)
  • Čistý trestný rejstřík (bezúhonnost) – úřad si zjistí sám
  • Mít způsobilost k právním úkonům

Vyřídit si živnost je otázkou jednoho dne, stačí zajít na jakýkoli živnostenský úřad. S sebou si kromě 1000 Kč na vyřízení živnosti a 50 Kč na správní poplatek vezměte i dvakrát potvrzení o statusu studenta, (jeden se odevzdává úřadu České správy sociálního zabezpečení a druhý Vaší zdravotní pojišťovně) a samozřejmě občanský průkaz. Na úřadě vyplníte tzv. jednotný registrační formulář, kde kromě svých osobních údajů uvedete i oblasti, ve kterých chcete provozovat živnost.
Oblasti provozování živností jsou roztříděny do několika kategorií (viz Druhy živností). Pokud chcete podnikat v kategorii, která spadá dle živnostenského zákona do tzv. živnosti volné, nemusíte splňovat žádné speciální podmínky. Pokud ovšem chcete podnikat v oblasti, která spadá do řemeslných či koncesovaných živností, musíte živnostenskému úřadu doložit navíc Vaši způsobilost, jako např. výuční list, ukončení rekvalifikace apod. Podnikat můžete v libovolném počtu oblastí, zaškrtnout můžete třeba všechny. Pokud si s něčím nebudete jisti, na živnostenském úřadě Vám poradí.