Podnikat samozřejmě můžou i studenti, podmínky na živnost při studiu jsou dokonce jedny z nejvýhodnějších.

Pro to, abyste mohli začít, stačí splnit zákonem stanovené podmínky:

  • Mít minimálně 18 let (popřípadě ustanovit odpovědného zástupce)
  • Čistý trestný rejstřík (bezúhonnost) – úřad si zjistí sám
  • Mít způsobilost k právním úkonům

Vyřídit si živnost je otázkou jednoho dne, stačí zajít na jakýkoli živnostenský úřad. S sebou si kromě 1000 Kč na vyřízení živnosti a 50 Kč na správní poplatek vezměte i dvakrát potvrzení o statusu studenta, (jeden se odevzdává úřadu České správy sociálního zabezpečení a druhý vaší zdravotní pojišťovně) a samozřejmě občanský průkaz. Na úřadě vyplníte tzv. jednotný registrační formulář, kde kromě svých osobních údajů uvedete i oblasti, ve kterých chcete provozovat živnost.

Oblasti provozování živností jsou roztříděny do několika kategorií (viz Druhy živností). Pokud chcete podnikat v kategorii, která spadá dle živnostenského zákona do tzv. živnosti volné, nemusíte splňovat žádné speciální podmínky. Pokud ovšem chcete podnikat v oblasti, která spadá do řemeslných či koncesovaných živností, musíte živnostenskému úřadu doložit navíc vaši způsobilost, jako např. výuční list, ukončení rekvalifikace apod. Podnikat můžete v libovolném počtu oblastí, zaškrtnout můžete třeba všechny. Pokud si s něčím nebudete jisti, na živnostenském úřadě vám poradí.

Studenti a daně & pojištění

studentů  se považuje podnikání za vedlejší činnost a proto nemusí v prvním roce podnikání platit měsíční zálohy. V případě, že jeho příjmy po odpočtu výdajů nepřekročí za daný kalendářní rok, ve kterém podnikal, tzv. rozhodnou částku, tak nemusí na sociálním pojištění státu odvést vůbec nic.

Co se týče zdravotního pojištění, za studenta do 26 let platí zdravotní pojištění stát, a proto za první rok samostatné výdělečné činnosti nemusí toto pojištění odvádět. V dalších letech pak podnikající studenti hradí zálohy vypočítané dle dosaženého příjmu v Přehledu o příjmech a výdajích.

Podnikající studenti mohou uplatňovat kromě slevy na poplatníka také slevu na dani na studenta.

Pozn.: Status studenta musíte dokládat každý rok až do dovršení 26 let. Po dovršení 26 let nemůžete podnikat jako student, byť i dále studujete.