Marnění času, dělání zbytečných věcí a odkládání důležitých úkolu „na zítra“. Prokrastinace se projevuje při studiu, na pracovišti i při podnikání. Na prokrastinaci platí jasný daný řád, přísnost, sankce za neplnění plánu a nevčasné plnění svěření úkolů.