Rodičovská dovolená je období, které následuje bezprostředně po skončení mateřské dovolené. Narozdíl od ní si však můžete vybrat délku jejího trvání a máte nárok na tzv. rodičovský příspěvěk:

  • Rychlé čerpání: měsíčně 11 400 Kč do 2 let věku dítěte
  • Klasické čerpání: měsíčně 7 600 Kč do 3 let věku dítěte
  • Pomalé čerpání: měsíčně 7 600 Kč do 9 měsíců věku dítěte a poté 3 800 Kč do 4 let věku dítěte.

Toto ovšem platí pouze v případě, kdy jste si platili nemocenské pojištění. V opačném případě si délku vybrat nemůžete a připadá na Vás pouze třetí nejpomalejší varianta!

 

Nárok na pobírání rodičovského příspěvku se posuzuje nikoliv podle příjmů rodiče, ale podle doby, kdy se o něj stará – dítě mladší 3 roků může navštěvovat jesle nebo školku nejvýše 5 kalendářních dnů v měsíci.  U dítěte staršího jak 3 roky přibyde ještě podmínka, že v ní nesmí strávit daný den více jak 4 hodiny. U rodičovksé dovolené se neposuzuje výše příjmu – můžete tedy vydělávat a pracovat, záleží jen na tom, kdo se o dítě v tu dobu stará.

 

Podle zákona musí rodič zajistit po dobu své výdělečné činnosti péči o dítě jinou zletilou osobou.

Otec na rodičovské dovolené

Pro otce na rodičovské dovolené paltí stejné podmínky jako pro matku, tedy musí o rodičovskou dovolenou požádat svého zaměstnavatele, který je povinen této žádosti vyhovět. Zárověň nesmí otce na rodičovské dovolené propustit ze zaměstnání. Otec má nárok vrátit se zpět do práce na svojí původní pozici, ve které dříve pracoval. Zaměstnavatel otci na mateřské dovolené ze zákona nesmí dát výpověď (§ 53 zákoníku práce).

Sociální pojištění

Pokud pobíráte rodičovský příspěvěk, je Vaše podnikání bráno jako činnost vedlejší, kdy máte povinnost  pojistné jen tehdy, převýší-li jeho příjmy ze samostatné výdělečné činnosti v kalendářním roce daný limit. Tento limit se většinou každý rok nepatrně mění, jeho výše se pohybuje okolo 60 000 Kč. Pokud jsou tedy příjmy nižší, pojistné (zálohy) se neplatí. Po jeho přesažení platí klasické podmínky.

Zdravotní pojištění

Stejné podmínky jako na mateřské – pokud osobou samostatně výdělečně činnou je příjemce rodičovského příspěvku, platí se pojistné na zdravotní pojištění ze skutečně dosažených příjmů, tj. neplatí zde minimální vyměřovací základ a pojistné se odvádí ze skutečných příjmů.