Analýza silných a slabých stránek, hrozeb a příležitostí (viz také Jak na SWOT analýzu).

Silné stránky týkající se vaší firmy oproti vaší konkurenci, např:

 • kvalifikovaný personál
 • kvalitní know-how
 • finanční stabilita
 • lepší webové stránky

Slabé stránky oproti vaší konkurenci, např:

 • méně známá firma
 • pobočka na hůře dostupném místě
 • kratší otevírací doba

Příležitosti, tedy šance zvenčí, které může firma využít, např:

 • nový segment zákazníků
 • inovace ve stávající službě
 • spolupráce s další firmou
 • vstup na zahraniční trh

Hrozby – události, které mohou Vaši firmu ohrozit:

 • nově vzniklé legislativní omezení
 • vstup nového konkurenta na trh
 • neprodloužení spolupráce s dodavatelskou firmou
Analýza SWOT je jednou z nejvyužívanějších, umožňuje rychlé a snadné zorientování v makro i mikrookolí firmy. SWOT analýza se může provádět buď velmi dopodrobna, nebo jen zběžně, pro každého konkurenta zvlášť či třeba obecně pro celé odvětví. Z analýzy se poté vytváří SWOT matice.