Správnost kódu www stránek. Při psaní nebo generování kódu můžou nastat chyby a překlepy v jeho zápise, což negativně ovlivní pozici stránek při vyhledávání uživatelem. Validní, tedy kód bez chyb, by měl být základem každé internetové stránky.