Aby jste se hned na začátku podnikání nezamotali do všemožných nových slovíček, máte tu náš jednoduchý přehled základních účetnických a ekonomických pojmů, se kterými se při podnikání budete setkávat:

Příjmy/výdaje – příjmy jsou všechny peníze, které vám skutečně byly zaplaceny, výdaje všechny peníze, které jste skutečně zaplatili.

Náklady/výnosy – na rozdíl od toho výnos je každá vyfakturovaná částka, i když ještě nebyla reálně zaplacena. Náklady jsou všechny nákladové částky, i když jste je ještě neplatili. Pokud Vám tedy např. dojde faktura, už máte náklad, ale nikoli výdaj.

Opex – provozní náklady (náklady na materiál, mzdy, daně, poplatky, odpisy…)

Capex – kapitálové neboli investiční náklady (náklady na pořízení nového majetku, nemovitosti, stroje, technické vybavení…)

Obrat – součet výnosů za určité období (to, na co má firma nárok nikoliv to, co bylo zaplaceno)

Marže – rozdíl mezi prodejní a nákupní cenou (není to zisk)

Zisk – rozdíl mezi příjmy a výdaji

Účetní odpisy – řídí se zákonem č. 563/1991 Sb. o účetnictví, slouží ke zjištění skutečné hodnoty hmotného i nehmotného majetku pro účely podniku.

Daňové odpisy – řídí se zákonem č. 586/1992 Sb. o dani z příjmů, používají se pro vypočítání daně z příjmů.

Dlouhodobý hmotný majetek – zahrnuje věci, z nichž každá má hodnotu více jak 40 000 Kč a použitelnost déle jak 1 rok

Dlouhodobý nehmotný majetek – zahrnuje např. práva, software, licence atd. jejichž ocenění je více jak 60 000 Kč.

Fyzická osoba – OSVČ, živnostník, lidská osoba

Právnická osoba – organizace, společnost atd., které právní normy přiznávají právní subjektivitu

Pokladní doklady – příjmový a výdajový doklad používaný při platbě v hotovosti

Faktura – účetní doklad používaný při bezhotovostním styku

Sepa platba – Single Payment Area – označení oblasti pro platby v eurech v rámci Evropské unie, Švýcarska, Norska, Lichtenštejnska, Monaka nebo na Island. Sepa platby lze poslat z účtu v Kč částku v EUR.